Rimbo Kulturscen

EU-Projektet

Projektet ska verka för att utformningen av kulturscenen blir den bästa möjliga.

2016
2016

Vision Rimbo 2030

En arbetsgrupp inom Rimbo Samrådsgrupp tar fram vision Rimbo 2030

I dokumentet beskrivs fördelarna med att samordna uppförandet av skola, kulturskola och kulturscen inom ett och samma byggprojekt.

2017
2017

Kommunen beslutar

I februari 2017 beslutade Norrtälje kommun att bygga en kulturscen i Rimbo. Samtidigt startade EU-projektet "Rimbo Kulturscen" och en bidragsansökan skickades till Leader Stockholmsbygd.

2018
2018

Byggnation startar

År 2018 startar bygget av Rimbo Kulturscen.

2020
2020

Rimbo Kulturscen står färdig

Vi hade en vision om en unik mötesplats i Rimbo. Under sommaren 2020 blev den verklighet. Nu är den kulturella infrastrukturen säkrad i Rimbobygden!

Vi arbetar med EU-Projektet :

Klicka på bilderna för att veta mer om oss!

Om scenen​

Kulturscenen i Rimbo är tillgänglig och öppen för alla – proffs som amatörer

Dygnet runt – året runt !