Rimbo Kulturscen

EU-Projektet

Projektet ska verka för att utformningen av kulturscenen blir den bästa möjliga.

2016
2016

Vision Rimbo 2030

En arbetsgrupp inom Rimbo Samrådsgrupp tar fram vision Rimbo 2030

I dokumentet beskrivs fördelarna med att samordna uppförandet av skola, kulturskola och kulturscen inom ett och samma byggprojekt.

2017
2017

Kommunen beslutar

I februari 2017 beslutade Norrtälje kommun att bygga en kulturscen i Rimbo. Samtidigt startade EU-projektet "Rimbo Kulturscen" och en bidragsansökan skickades till Leader Stockholmsbygd.

2018
2018

Byggnation startar

År 2018 startar bygget av Rimbo Kulturscen.

2020
2020

Rimbo Kulturscen står färdig

Vi hade en vision om en unik mötesplats i Rimbo. Under sommaren 2020 blev den verklighet. Nu är den kulturella infrastrukturen säkrad i Rimbobygden!

Vi arbetar med EU-Projektet :

Klicka på bilderna för att veta mer om oss!

Om Elina:

Elina är utbildad kulturvetare vid Stockholms Universitet med fördjupning i media, kommunikation och projektledning. Verksam som musiker, kompositör och folkbildande föreläsare. Engagerad i arbetet med kulturscenen sedan 2010

Elina Widnersson

Media- & kommunikationsansvarig
elina.widnersson@gmail.com

Om Bengt:

Bengt leder Kulturskolan i Rimbo sedan 2007 och arbetar i kommunen som lärare, musiker och kulturentreprenör sedan mitten av 80-talet. Utbildad vid Uppsala Universitet, Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan i Piteå. 

Bengt Hilding

Projektledning
bengt@rimbokultur.se

Om Eva:

Eva arbetar som enhetschef på kultur- & fritidskontoret med ansvar för kulturevenemang och bidrag. Hon är kommunens ansvariga tjänsteman för kulturscenen och förvaltningens kontaktperson inom EU-projektet

Eva Rosén Lundqvist

Enhetschef kultur- & fritidskontoret, Norrtälje kommun
eva.rosen-lundqvist@norrtalje.se

Om Walter:

Pedagog och musiker utbildad vid musikhögskolan i Stockholm och Ingesund. Arbetat som producent på Musik i Uppland och Rikskonserter. Musikansvarig under Sveriges ordförandeskap i EU. Chef för Norrbotten Big Band, Länsmusikchef i Norrbotten och VD på Uppsala Konsert & Kongress. Walter har god förankring i Rimbo efter ett år som rektor vid kommunala musikskolan i Norrtälje.

Walter Brolund

Producent & Samordnare
walter.brolund@gmail.com

Om scenen​

Kulturscenen i Rimbo är tillgänglig och öppen för alla – proffs som amatörer

Dygnet runt – året runt !