Rimbo Kulturscen

MÖTE – Rimbo Samrådsgrupp

”Syftet med Rimbo Samrådsgrupp är att vara en samlingspunkt mellan politiska partier, organisationer och föreningar som verkar för Rimbo och att skapa bred politisk uppbackning för lokala engagemang med fokus för Rimbos fortsatta utveckling.”

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Föregående anteckningar
 4. Inbjuden gäst: Lotta Lindblad Söderman (M)
 5. Rimbo Samrådsgrupp:
 • Pågående ärenden – uppföljning
 • Nya frågor/ämnen – inventering
 • Mötesagenda hösten – datum/platser/teman
 1. Besöksnäring – rapport från frukostmöte
 2. Info EU-projektet
 3. Information från kommunstyrelsen
 4. Övriga frågor
 5. Mötet avslutas

 

 

 

 

Datum

sep 27 2023
Expired!

Tid

18:00 - 19:30

Platser

Rimbo Kulturscen
Rånäsvägen 26
Webbplats
http://rimbokulturscen.se
Kategori